บจก. ที เอ็ม ซี วิศวกรรมอุตสาหการ (สำนักงานใหญ่)
โทร 037-200-280, 087-998-9442, 063-226-9488
  • th

งานปรับปรุงพื้นทางเดินและรางน้ำฝนหน้าอาคารลานถัง


งานปรับปรุงพื้นทางเดินและรางน้ำฝนหน้าอาคารลานถัง

รูปงานปรับปรุงพื้นทางเดินและรางน้ำฝนหน้าอาคารลานถัง (ก่อนปรับปรุง)

รูปงานปรับปรุงพื้นทางเดินและรางน้ำฝนหน้าอาคารลานถัง (ขณะปรับปรุง)

รูปงานปรับปรุงพื้นทางเดินและรางน้ำฝนหน้าอาคารลานถัง (ปรับปรุงเสร็จแล้ว)