บจก. ที เอ็ม ซี วิศวกรรมอุตสาหการ (สำนักงานใหญ่)
โทร 037-200-280, 087-998-9442, 063-226-9488
  • th

งานปรับปรุงประตูใต้อุโมงค์สะพานท่าเรือ 1, 2, 3


งานปรับปรุงประตูใต้อุโมงค์สะพานท่าเรือ 1, 2, 3

รูปงานปรับปรุงประตูใต้อุโมงค์สะพานท่าเรือ 1, 2, 3 (ก่อนปรับปรุง)

รูปงานปรับปรุงประตูใต้อุโมงค์สะพานท่าเรือ 1, 2, 3 (ขณะปรับปรุง)

รูปงานปรับปรุงประตูใต้อุโมงค์สะพานท่าเรือ 1, 2, 3 (ปรับปรุงเสร็จแล้ว)