บจก. ที เอ็ม ซี วิศวกรรมอุตสาหการ (สำนักงานใหญ่)
โทร 037-200-280, 087-998-9442, 063-226-9488
  • th

งานซ่อมเปลี่ยนพื้น คลังก๊าซเขาบ่อยา


งานซ่อมเปลี่ยนพื้น คลังก๊าซเขาบ่อยา

งานซ่อมและเปลี่ยนพื้น Plate Form of Tower ท่าเรือ 1 คลังก๊าซเขาบ่อยา


:: ก่อนซ่อม ::


:: ขณะซ่อม ::


:: หลังซ่อมเสร็จ ::