บจก. ที เอ็ม ซี วิศวกรรมอุตสาหการ (สำนักงานใหญ่)
โทร 037-200-280, 087-998-9442, 063-226-9488
  • th

งานซ่อมรอยรั่วซึมอาคาร ท่าเรือ Jetty


งานซ่อมรอยรั่วซึมอาคาร ท่าเรือ Jetty

งานซ่อมแซมรอยรั่วซึมอาคาร CCR ท่าเรือ Jetty คลังก๊าซเขาบ่อยา


:: ก่อนซ่อม ::


:: ขณะซ่อม ::


:: หลังซ่อมเสร็จ ::