บจก. ที เอ็ม ซี วิศวกรรมอุตสาหการ (สำนักงานใหญ่)
โทร 037-200-280, 087-998-9442, 063-226-9488
  • th

งานซ่อมพื้นและถังน้ำศาลเจ้า


งานซ่อมพื้นและถังน้ำศาลเจ้า

งานซ่อมพื้นคอนกรีตและถังน้ำใช้ ศาลเจ้าฯ เขาบ่อยา


:: ก่อนซ่อม ::


:: ขณะซ่อม ::


:: หลังซ่อมเสร็จ ::