บจก. ที เอ็ม ซี วิศวกรรมอุตสาหการ (สำนักงานใหญ่)
โทร 037-200-280, 087-998-9442, 063-226-9488
  • th

งานจ้างเหมาก่อสร้าง ณ คลังน้ำมันสระบุรี


งานจ้างเหมาก่อสร้าง ณ คลังน้ำมันสระบุรี

รวมรูปภาพงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามท่อรับน้ำมัน

และงานต่อเติมเพิ่มห้องน้ำลูกค้า ณ คลังน้ำมันสระบุรี เลขที่ 1150017862 (จคจพ.60081)


งานขุดหลุมเสาและฐานราก

งานเตรียมเทคอนกรีตคานและพื้น

งานเตรียมเทคอนกรีตฐานราก

งานเทคอนกรีตพื้น, เสา และก่อฉาบผนัง

งานหลังคา,ทาสีผนัง และติดตั้งสุขภัณฑ์

งานติดตั้งสะพานข้ามท่อรับน้ำมัน

รูปห้องน้ำแล้วเสร็จ

รูปสะพานข้ามท่อรับน้ำมันแล้วเสร็จ

รูปภาพหลังการแก้ไขโถปัสสาวะชายและสะพานข้ามท่อฯ

รูปภาพหลังการแก้ไขรองน้ำห้องน้ำเดิมและทาสีระแนงไม้