บจก. ที เอ็ม ซี วิศวกรรมอุตสาหการ (สำนักงานใหญ่)
โทร 037-200-280, 087-998-9442, 063-226-9488
  • th

งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. SKMT


งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. SKMT

ผลงานก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดฝังใต้ดิน) ขนาด 60 ลบ.ม.
พร้อมงานระบบท่อ @ บริษัท สยามคูโบต้า เมทัลเทคโนโลยี จำกัด